Konkursy 2016

KALENDARZ AIAT 2016

July

02/03-07                  CIAT WEERT (NL)

03-07                          ATM Réunion au Château de ROCHAMBEAU (F)

09/10-07                   CAT PLIESSKOWITZ (D)

 

09/10-07                 CIAT LE HARAS DU PIN (F)

10-07                         ATM Sortie de Tradition à WIL (CH)

16/17-07                  CIAT LOCHES ET BEAULIEU (F)

17-07                         ATM Promenade Pique-Nique Villa Annoni CUGGIONO – MILANO, Lombardie (I)

23/24-07           CIAT – 4ème CIAT KSIAZ (PL) 

24-07                        CIAT – 2ème CIAT « Castello di Aglie » Aglie – TORINO, Piémont (I)

24-07                        CIAT Château du Faucon – DONCHERY (F)

25-07                        CAT SANTANDER (E)

30/31-07                ATM Randonnée à TERNAT (B)

August

05/06-08                 ATM KIESSLEGG (D)

06/07-08            CIAT – 2ème CIAT KOSZENCIN (PL)

13/14-08                  ATM Rallye dans le Sauternais (F)

20/21-08                CIAT – 2ème CIAT EUSTON (GB)

23/26-08                ATM Rallye de Brie Seine-et-Marne (F)

27/28-08                CIAT – 7ème CIAT CELLE (D)

REGULAMIN TRADYCYJNEGO POWOŻENIA NA ROK 2015

Celem organizacji konkursów jest pielęgnowanie sztuki powożenia historycznymi pojazdami konnymi (rok budowy przed 1945) i zachowanie dziedzictwa kulturowego ekwipaży. W konkursie będzie oceniane zrozumienie tych założeń oraz sztuka powożenia. Konkurs składa się z trzech części:

A: Prezentacja – B: Trasa w terenie – C: Sprawdzian zręczności

Warunki uczestnictwa

Wiek powożącego dla uczestnictwa w narodowym (CAT) międzynarodowym(AIAT) turnieju wynosi minimum 12 lat. Jeżeli uczestnik jest niepełnoletni 12-16 lat muszą mu towarzyszyć osoby dorosłe.

Udział w zawodach, można wziąć tylko po opłaceniu wpisowego do konkursu.

W zgłoszeniu muszą zostać przestawione: ważne dokumenty uprawniające do konkursu powożenia oraz dowód na posiadanie osobistego ubezpieczenia przeciw wypadkom, jak również obowiązkowe ubezpieczenie dla hodowcy zwierząt, które obejmuje jazdę zaprzęgiem. Wolno startować tylko koniom, kucykom, mułom albo osłom, które są prawidłowo podkute i posiadają odpowiednie szczepienia. Jeżeli te dokumenty nie zostaną przedstawione, to nie można wydać zezwolenia na start. Ciężki koń pociągowy może zostać również zaliczony do kat. zwierzęcia ciepłokrwistego, jeśli dotyczy to całego sezonu. W kategorii ciężkich koni pociągowych mogą figurować tylko konie, które zostały określone, jako takie we francuskim, ewentualnie zagranicznym rejestrze koni.

Komisja sędziowska

Jury składa się z jednego przewodniczącego i od jednego do dwóch sędziów uznawanych przez AIAT. Gwarantują oni prawidłowe stosowanie regulaminu.

Jury może wykluczyć zaprzęg, jeżeli: koń  znajduje się złym stanie zdrowotnym, powożącemu brakuje praktyki w prowadzeniu albo uprząż i powóz stanowią zagrożenie  bezpieczeństwa.

Powozy

Powozy oceniane są w skali do 20 punktów. Historyczne pojazdy posiadają mnożnik 3, a pojazdy wykonane po roku 1945 mnożnik 1. Numer startowy każdego powozu biorącego udział w zawodach powinien być umocowany w widocznym miejscu. Uczestnik podający fałszywe dane o swoim powozie otrzymuje 12 pkt. ( dyskutowana była dyskwalifikacja)

Kwalifikacje

Zaprzęgi muszą posiadać minimalną liczbę luzaków ( w odpowiednim ubraniu):

 • Zaprzęg jednokonny, dwukonny, tandem, trzykonny: jeden luzak
 • Unicom, Random, cztery, pięć – i więcej koni: dwóch luzaków

  Ani konie, ani powożący ani liczba luzaków, ani też powozy i uprzęże nie mogą zostać zmienione podczas trzech części konkursu. Każda niezbędna zmiana jest karana 20 punktami.

  Powożący i pasażer mogą zmieniać ubranie w czasie trzech części konkursu tylko przy silnych odpadach deszczu.

 

Liczba pasażerów jest dowolna

Bat, który jest dopasowywany do typu pojazdu, ( jednokonny, dwukonny,  cztero- i tandemowy) musi w czasie wszystkich prób być trzymany w ręku. Jeżeli miałby zostać zastosowany nieodpowiedni bat lub bat nie byłby trzymany w czasie trwania całej próby w ręku, dolicza się 10 punktów karnych. Każdy koń w czasie zawodów może być użyty tylko raz.

Udział w odznaczeniu zwycięzców jest obowiązkowy, wyjątki powstałe z wyższej konieczności muszą mieć akceptację sędziego głównego. Jakakolwiek obca pomoc podczas 3 części konkursu kończy się dyskwalifikacją.

A.Prezentacja

Zaprzęgi oceniane są oceniane w pozycji stojacej, pojedynczo przez każdego sędziego. Obowiązują kryteria zdefiniowane przez AIAT. W czasie prezentacji zabronione są ochraniacze, bandaże, kamasze i każdy inny rodzaj ochrony nóg. Przed konkursem sędzia główny określi, czy nauszniki są dopuszczalne. Przy niezastosowaniu się do tych reguł dolicza się 10 punktów karnych. Każdy uczestnik, który pojawi się za późno na prezentacji, albo na trasie zawodów ( drugiego dnia), otrzymuje 5 punktów karnych

B.Konkurs -Trasa w terenie

Konkurs w terenie wymaga wystarczającej wiedzy i umiejętności prowadzenia powozu w normalnych warunkach. Trasa jest tak wyznaczana, że może ją pokonać bez problemów każdy typ pojazdu konnego. Trasa w terenie posiada długość między 12 a 17 km oraz poniżej 9 km dla osłów i powinna być całkowicie przejechana bez jakichkolwiek przerw. Prowadzący jedzie na własną odpowiedzialność i musi w każdym momencie przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów ruchu.

Przeciętne prędkości:

 • 6 km/h dla osła

 • 9 km/h dla małych kucyków (do 1.32 m) i ciepłokrwistych oraz dużych osłów

 • 11 km/h dla kucyków (od 1.33 m)

 • 13 km/h dla ciepłokrwiste

 • 11 km/h dla ciężkich powozów (Coaches)

  Delegat techniczny, jako jedyny może obniżyć te prędkości ze względu na szczególne  lub topograficzne uwarunkowania, lecz musi o tym poinformować jury.

  Dopuszczalny czas posiada margines  +/- w wysokości jednej minuty. Każda sekunda mniej lub więcej będzie karana 0,2 punktu karnego. Na trasie w terenie powinno być max. 5 przeszkód (PC= Passages Contrôles). Ostatnia przeszkoda powinna znajdować się, co najmniej 300 metrów od mety. (zobacz listę przeszkód AIAT.). Powóz, który zatrzyma się na tych ostatnich 300 metrach, otrzyma          5 punktów karnych.

  Ten, kto wypróbuje przeszkodę przed rozpoczęciem konkursu zostanie zdyskwalifikowany. Za jakąkolwiek pomoc podczas pokonywania trasy zostanie doliczone 10 punktów karnych. Użycie hamulców przy przeszkodach jest karane 10 punktami karnymi. Jeżeli dojdzie do uszkodzeń, podczas, albo po wjechaniu w przeszkodę i z tego powodu przeszkody nie mogą zostać prawidłowo przejechane, dolicza się 10 punktów karnych. Przeszkody muszą być przejechane jednym ciągiem. Wyjątek: ustawianie  tyłem lub cofanie.

  Przykład: wolta składa się z zamkniętego koła przejechanego jednym ciągiem. Przeszkoda z kieliszkiem musi być przejechana  bezpośrednio między A i B.

C. Sprawdzian zręczności

Ta próba wymaga optymalnego poprowadzenia zaprzęgu po wyznaczonej trasie. Wielkość terenu wynosi od 6000 – 8000 m2. Powierzchnia powinna być raczej płaska, bez dziur albo nierówności, by nie zagrażać bezpieczeństwu zaprzęgów. Prędkości wynoszą do 180 m/min dla zimnokrwistych, tandemów lub zaprzęgów czterokonnych oraz 200 m/min. dla innych kategorii. Użycie hamulców tarczowych jest zabronione i będzie karane 10 punktami.

Powóz przebywający dłużej niż wynosi podwójny dopuszczalny czas na torze zostanie wykluczony.

Tor zręczności posiada maksymalnie 20 przeszkód. Kombinacja z drążków jest niedopuszczalna.

Odstęp pomiędzy bramkami wynosi minimum 12 metrów.

Szerokość bramek:

 • Dla powozów dwukołowych  rozstaw kół ( ślad, szpur ) + 30 cm;

Dla powozów z czterema kołami dla ustalenia szerokości  bramki brany jest rozstaw tylnych kół. Ponieważ powozy historyczne były często budowane jako bardzo długie, szerokość bramek jest liczona w stosunku do odległości między kołem przednim i tylnym, czyli następująco

                   Odległość między kołami                                                       Odstęp bramek

                         mniej niż 40 cm                                                                   ślad + 30 cm

                         pomiędzy 40, a 59 cm                                                          ślad + 35 cm

                         pomiędzy 66, a 89 cm                                                          ślad + 40 cm

                         więcej niż 90 cm                                                                  ślad + 45 cm

                         trojka ( ciepłokrwiste)                                                          230 cm

                         trojka ( zimnokrwiste)                                                          250 cm

Trasa z ”keglami” jest udostępniana jedną godzinę przed tą częścią konkursu. Powożący są zobowiązani, oglądać trasę w odpowiednim ubraniu. Każde wykroczenie przeciw tej regule będzie karane 5 punktami karnymi.

Przed rozpoczęciem  tej konkurencji każdy z uczestników musi pozdrowić jury, także po zakończeniu trasy.

Każde przekroczenie czasu będzie karane 0, 2 punktu karnego.

Nieprzejechanie przez linię startową będzie karane 10 punktami karnymi, a jury nakaże powozowi powtórzenie startu.

Każda strącona piłka to 5 punktów karnych, jednak nie więcej niż 5 pkt. karnych za 1 bramkę.

Bramki muszą zostać przejechane przez cały zaprzęg zgodnie z numeracją. Nie wolno przejechać przez bramkę drugi raz – obojętnie z jakiego kierunku, bo to kosztuje 5 pkt. karnych.

Jeżeli powożący opuścił bramkę, to może ją jeszcze przejechać dopóki nie przejedzie następnej bramki.  W innym przypadku zostaje obciążony 10 punktami karnymi. Wszystkie bramki, które zostały potrącone (obojętnie czy już przejechane czy nie) oznaczają 10 pkt. karnych dla zaprzęgu.

Jeżeli  nieprzejechane bramki zostaną potrącone przez zaprzęg, to jury sygnalizuje to dzwonkiem i następuje zatrzymanie czasu do momentu, gdy bramka zostanie prawidłowo ustawiona. Zaprzęg może kontynuować swój przejazd dopiero po zezwoleniu sędziego.

Bramka tylko częściowo przejechana, bez zrzucenia piłki jest karana 5 pkt. karnymi.

Gdy jury zauważy nieprawidłowość, sygnalizuje to dzwonkiem. Zaprzęg powinien skorygować natychmiast  swój błąd i dojechać trasę do końca, sekundnik nie jest przy tym zatrzymywany. Przy opuszczaniu toru bez przejechania linii mety sekundnik biegnie dalej i w tym przypadku zaprzęg będzie miał doliczonych do czasu 10 pkt. karnych. Odmowa lub manewr wymijający nie podlegają dodatkowej karze. Jakakolwiek pomoc jest karana 10 pkt. karnymi.

================================================================================================

 

WARTO WIEDZIEĆ…

 

Kolejny sezon Zawodów Tradycji zbliża się wielkimi krokami. Przed nowym sezonem, warto  dokładnie przyjrzeć się naszym powozom, biorąc pod uwagę nie tylko względy estetyczne, lecz nawet bardziej stan techniczny wszystkich elementów.

 

Szczególną uwagę, proponuję zwrócić na elementy i podzespoły, które „pracują”. Właśnie teraz, okaże się, że jest ich bardzo dużo. Choć wszystkie są bardzo ważne, spróbujmy zacząć od tych kluczowych.

 

 • Sworzeń skrętu, musi być skręcony nakrętką koronkową lub zwykłą, jednak zawsze zabezpieczony zawleczką z minimalnym luzem
 • Obrotnica, powinna wspierać się na ślizgach drewnianych z tyłu i z przodu oraz bocznie na metalowych podporach skrętu. Zbyt ciasne skręcenie śruby spowoduje większy opór skrętu,

 

zbyt luźne, wówczas dyszel będzie miał zbyt duże wahania, a przednia oś ze skrętem  będzie  mniej stabilna. Idealnie jest, gdy skręt wspiera się przy sworzniu, a górna część obrotnicy leży równomiernie na wszystkich podparciach .

 

W niektórych modelach powozów bywają skręty połówkowe lub połówkowe podwójne

 

z blokadą lub bez. Jednak zasada jest wszędzie taka sama. Użycie tutaj smaru grafitowego spowoduje, że jego właściwości, wystarczą na cały sezon. Wyjątek stanowią jeżdżący bardzo dużo oni być może będą musieli posmarować dwukrotnie.

 

Żeby koła zawsze się kręciły ……………..

 

W starych, oryginalnych powozach występują dwa rodzaje osi :

 

 • patentowe z dwoma nakrętkami
 • pół patentowe z jedną nakrętką ustalającą

 

Pierwszy najczęściej spotykany typ, to osie patentowe ślizgowe o wypolerowanej, bardzo gładkiej powierzchni z l lub 2 rowkami przepuszczającymi gęsty olej, który smaruje piastę osi.

 

Od wewnętrznej strony powinna znajdować się podkładka z grubej skóry, nawet 5-6 mm grubości

 

Grubość tej skóry, musi być precyzyjna, ponieważ po dokręceniu osi zbyt gruba może zablokować koło, zbyt cienka pozostawi luz w kole, co przełoży się na złe toczenie się koła oraz szybkie zużycie materiałów ślizgowych.

 

W kole mamy osadzoną buksę, wykonaną z żeliwa. Buksa musi być tak mocno osadzona, aby nie mogła obrócić się w kole.

 

W osi znajduje się podkładka mosiężna /konus /,założona wcięciem na osi oraz dwie nakrętki

 

–  z większym gwintem prawoskrętna,  którą ustalany jest luz na kole. Nie powinno być zbyt ciasno, koło ma się swobodnie obracać, bez zbędnych luzów

 

– z mniejszym gwintem lewoskrętna, służy do skontrowania, czyli ostatecznego ustalenia pozycji koła na osi.

 

Na końcu piasty musi być otwór, w którym obowiązkowo winna być włożona zawleczka.

 

Tak złożony zespół ślizgowy osi skręcamy nakrętką olejową / potocznie zwaną kapsel /,w której

 

przy gwincie umieszczamy podkładkę skórzaną, która zabezpiecza nam olej przed wypłynięciem .

 

Nakrętka olejowa musi zawierać przynajmniej ½ swojej pojemności olej, gęsty o konsystencji płynnego miodu. Nigdy nie powinien to być stały smar, który w tych osiach nie spełni swojej funkcji

 

Warto przyjrzeć się w jakim stanie są poszczególne elementy, ponieważ uszkodzone nie będą w stanie zagwarantować nam bezpiecznej jazdy. Może być uszkodzony: gwint na osi lub nakrętce, gwint na buksie, pęknięta buksa, zużyty „konus”.

 

Uszkodzony gwint na nakrętce olejowej lub jej nieszczelność spowodują wyciek oleju i zatarcie osi.

 

Są to już specjalistyczne naprawy ,wymagające czasu, doświadczenia i użycia odpowiednich materiałów Dlatego warto pamiętać o tym z wyprzedzeniem.

 

 

c.d.n.                Marek Doruch