MIĘDZYNARODOWA SESJA NAUKOWA „SCHUSTALA-NESSELSDORF”  W ŁAŃCUCIE I DOROCZNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTP W ALBIGOWEJ,

2-4 Października 2014

 

      W ocenie wielu uczestników tegoroczne łańcuckie spotkanie uznane zostało za najlepsze z dotychczas organizowanych przez nasze środowisko, a stało się to na pewno za przyczyną pełnego zaangażowania się głównego partnera przedsięwzięcia – Muzeum Zamku w Łańcucie. W tym miejscu wypada złożyć szczególne podziękowanie Panu Dyrektorowi Witowi Karolowi Wojtowiczowi i Pani Aldonie Cholewiance-Kruszyńskiej oraz pracownikom zamku za istotny wkład organizacyjny i merytoryczny w realizację sesji oraz gościnność i wszelkie dodatkowe atrakcje. Zgodnie ze wieloletnią tradycją naszych spotkań, sesja rozpoczęła się nieformalnym spotkaniem klubowym podczas kolacji w Restauracji „Zamkowa” w dniu 2.X. Nasz inauguracyjny wieczór uświetniła wystawa fotogramów z archiwum firmy Schustala-Nesselsdorf, które przekazał Pani Dr. Teresie Fabijańskiej-Żurawskiej Pan Jiři Tichanek, autor monografii „Kočáry Schustala – Kopřivnice” w czasie pobytu w Łańcucie. Bardzo dziękujemy Pani Doktor za przygotowanie tej ekspozycji i możliwość bliskiego kontaktu z tym zasobem ikonograficznym.

      Część naukowa sesji została zaprezentowana w Sali Balowej Kasyna Urzędniczego w Łańcucie a jej oprawę stanowiła wystawa mega-fotogramów prezentujących pojazdy Schustali za zbiorów Wozowni Łańcuckiej oraz multimedialne obrotowe prezentacje tych pojazdów wraz z detalami na dużych monitorach TV. Należą się wielkie brawa Zamkowi za koncepcję i realizację tej wystawy, która okazała się sporym zaskoczeniem dla uczestników sesji.

      Pierwszą prezentacją był referat Pani Aldony Cholewianki- Kruszyńskiej, „Polscy Klienci Schustali”, jak zwykle nienagannie przygotowany od strony merytorycznej, źródłowej i ilustracyjnej. Jako drugi wystąpił wielokrotny gość naszych spotkań powozowych, Pan Eduard J. Belser ze Szwajcarii ze znakomicie przygotowaną multimedialnie prezentacją – „Schustala, Spyker, Geissberger, trzy przykłady przemysłowej produkcji powozów w Europie – sukcesy i porażki”. Świetnie spisał się przy tej okazji pan Daniel Reniszewski z Muzeum Zamku w Łańcucie w charakterze tłumacza z języka niemieckiego. Dużymi brawami został nagrodzony referat Tadeusza Kołacza „ Model biznesowy firmy Schustala & Co.”, szczególnie za żywy i klarowny sposób prezentacji oraz profesjonalne ujęcie tematu. Prezentacje kończył mój referat „Pojazdy firmy Schustala-Nesselsdorf w zbiorach polskich”, jeszcze jako materiał roboczy, który wymaga dalszej kwerendy oraz ustaleń i uzupełnień. Niestety nie dopisała strona czeska, mimo moich wielokrotnych zaproszeń kierowanych do Pana Jiři Tichanka i dyrekcji Muzeum Tatry w Kopřivnicach. Myślę jednak, że zebrany materiał sesji po odpowiednim przygotowaniu, wart jest publikacji drukowanej.

     W sesji uczestniczyło około 40 osób, w tej liczbie również pracownicy Muzeum Zamku w Łańcucie oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie. Otwarcie sesji zaszczycił też Starosta Łańcucki, Pan Adam Krzysztoń. Natomiast dopiero teraz ogłaszam, że Patronat Honorowy nad sesją przyjął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Piotr Żuchowski – Generalny Konserwator Zabytków. W dniu otwarcia sesji jeszcze nie byłem o tym poinformowany, mimo że pismo w sprawie przyjęcia patronatu skierowałem do MKiDN dwa miesiące przed terminem sesji – pozostawiam to bez komentarzy.

     Popołudniowa część sesji poświęcona była indywidualnym zajęciom studialnym w stajniach i wozowniach zamkowych i zakończyła się wieczornym bankietem w Sieni Zamkowej oraz prezentacją w Gabinecie Ordynata filmu „Inwentorium śladów”- reż. Stephen i Timothy Quay, 2009 r. z muzyką Krzysztofa Pendereckiego.

    Na doroczne spotkanie członków PTP w sobotę 4.X. zaprosił nas do Albigowej Pan  Antoni Dziugieł. Przy tej okazji uczestnicy spotkania mogli zobaczyć rocznicową wystawę pamiątek Wielkiej Wojny przygotowaną przez Pana Pawła Fangora oraz lokalny zbiór pojazdów konnych i pamiątki związane z hodowlą koni w Albigowej za Potockich i w okresie powojennym.

Spotkanie w pięknej sali bankietowej poświęcone było sprawom stowarzyszenia, relacjom z wydarzeń tegorocznych oraz planom przyszłej działalności i zakończyło się wspólnym obiadem. Serdeczne podziękowania kieruję do kolegów Antoniego Dziugieła i Pawła Fangora za przygotowanie spotkania i godną oprawę oraz dobroci stołu.

 

                                                                                                                                                                       Andrzej Novák-Zempliński